Logo
Cổng Thông Tin Điện Tử
Ban Quản Lý Rừng Phòng Hộ Bình Chánh - Củ Chi

Kế hoạch phát động phong trào thi đua về cải cách hành chính, nhân rộng mô hình, giải pháp, sáng kiến tiêu biểu về cải cách hành chính năm 2022

Ngày xuất bản 2022-11-09 08:32:18

Ban quản lý Rừng phòng hộ Bình Chánh - Củ Chi xây dựng kế hoạch về triển khai thực hiện phát động phong trào thi đua về cải cách hành chính,nhân rộng mô hình, giải pháp, sáng kiến tiêu biểu về cải cách hành chính năm 2022.

Nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm bên dưới.

Văn bản đính kèm.

THỐNG KÊ TRUY CẬP