Logo
Cổng Thông Tin Điện Tử
Ban Quản Lý Rừng Phòng Hộ Bình Chánh - Củ Chi

Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022

Ngày xuất bản 2022-10-26 03:12:09

Thực hiện Kế hoạch số 57/KH-SNN ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bình Chánh – Củ Chi ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022

Tải file đính kèm 49_KH_BQL

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP