KHU SƯU TẬP CÂY NGẬP PHÈN BÌNH CHÁNH
(BINH CHANH WATER FOREST ARBORETUM)