Logo
Cổng Thông Tin Điện Tử
Ban Quản Lý Rừng Phòng Hộ Bình Chánh - Củ Chi

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2023

Ngày xuất bản 2023-03-27 02:05:11

Thực hiện Kế hoạch số 84/KH-BQL ngày 08 tháng 3 năm 2023 của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bình Chánh Củ Chi về việc tuyển dụng viên chức năm 2023 đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt tại văn bản số 618/SNN-TCCB ngày 21 tháng 3 năm 2023 về phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023, Ban Quản lý thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 như sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

Vị trí cần tuyển dụng

Yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ (chuyên ngành)

Tổng số

Đại học

Số lượng

Cao đẳng

Số lượng

Trung cấp

Số lượng

Theo dõi sử dụng và phát triển rừng

Từ đại học trở lên các chuyên ngành lâm nghiệp

3

 

 

 

 

3

Quản lý bảo vệ rừng

Từ đại học trở lên các chuyên ngành lâm nghiệp

6

 

 

 

 

6

Văn thư cơ quan

Tốt nghiệp từ Cao đẳng chuyên ngành trở lên phù hợp với vị trí tuyển dụng. Trường hợp có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp

1

 

 

 

 

1

Tổng cộng

 

10

 

 

 

 

10

 

 

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN, HỒ SƠ VỚI NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Tiêu chuẩn và điều kiện dự tuyển viên chức:

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Công dân có một quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên.

c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

* Đối với viên chức hạng III:

- Tốt nghiệp từ đại học trở lên thuộc chuyên ngành: Lâm nghiệp.

- Chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Thí sinh được nộp các chứng chỉ ngoại ngữ có trình độ tương đương bậc 2 trở lên để thay thế.

- Chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

Thí sinh được nộp một trong các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C để thay thế chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

* Đối với viên chức hạng IV (văn thư cơ quan):

Tốt nghiệp từ Cao đẳng chuyên ngành trở lên phù hợp với vị trí tuyển dụng. Trường hợp có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp và sử dụng thành thạo tin học văn phòng trình độ đạt chuẩn kỹ năng cơ bản hoặc tương đương trở lên phù hợp với tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định.

e) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

f) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

a) Không cư trú tại Việt Nam.

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

 

2. Đối tượng ưu tiên:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm kiểm tra, sát hạch tại vòng 2.

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm kiểm tra, sát hạch tại vòng 2.

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm kiểm tra, sát hạch tại vòng 2.

Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả kiểm tra, sát hạch tại vòng 2.

III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo hai vòng như sau:

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu đáp ứng đủ điều kiện thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển theo hình thức bài viết trên giấy.

3. Xác định người trúng tuyển:

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có kết quả điểm tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu tuyển dụng của vị trí việc làm.

c) Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng kết quả điểm tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm ở vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp có văn bản trao đổi với người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

Người không trúng truyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả cho các kỳ xét tuyển viên chức sau.

 

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

a) Phiếu đăng ký dự tuyển (Mẫu số 01, ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ).

b) Hai ảnh cỡ 4x6 cm, kiểu ảnh chứng minh nhân dân, có ghi đủ họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh (thời gian chụp không quá 6 tháng).

Lưu ý: Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển thí sinh có thể nhận trực tiếp tại Văn phòng Ban Quản lý hoặc có thể tải về tại trang thông tin điện tử của đơn vị: http://www.bqlrbinhchanhcuchi.org.vn.

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TUYỂN DỤNG

1. Thời gian nhận hồ sơ:

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức năm 2023: Từ ngày 01 tháng 4 đến hết ngày 08 tháng 5 năm 2023.

- Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp (trong giờ hành chính, trừ ngày thứ Bảy và ngày Chủ Nhật) tại Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bình Chánh – Củ Chi (Bộ phận tổ chức) hoặc theo đường bưu điện đến địa chỉ: số 335 Nguyễn Oanh, Phường 17, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Để biết thêm thông tin chi tiết có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại: (028) 39840 607 hoặc (028) 38942 332.

2. Lệ phí xét tuyển: Không có.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức ôn tập:

Thời gian, địa điểm tổ chức ôn tập (nếu có), tổ chức phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển, thông báo kết quả tuyển dụng… Hội đồng tuyển dụng viên chức quyết định và sẽ có thông báo cụ thể sau.

Thông báo này được niêm yết công khai tại Văn phòng của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bình Chánh – Củ Chi và cổng thông tin điện tử Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bình Chánh – Củ Chi: http://www.bqlrbinhchanhcuchi.org.vn để tất cả thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức được biết

Tải mẫu phiếu đăng ký

THỐNG KÊ TRUY CẬP