Logo
Cổng Thông Tin Điện Tử
Ban Quản Lý Rừng Phòng Hộ Bình Chánh - Củ Chi
  Công trình tháng Thanh niên năm 2023   (2023-10-19 08:04:27)

Ngày 13/10/2023, Chi đoàn Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bình Chánh - Củ Chi đã tổ chức thực hiện công trình Thanh niên năm 2023 

[Xem thêm]

  Tổ chức trồng cây Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Lâm trường Duyên Hải   (2023-09-28 07:48:45)
[Xem thêm]

  Tổ chức lớp tập huấn theo dõi diễn biến rừng   (2023-07-31 07:19:41)

Ngày 27 tháng 7 năm 2023 Phòng Kỹ thuật Quản lý rừng - Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bình Chánh - Củ Chi  tổ chức lớp tập huấn theo dõi diến biến rừng cho các phòng ban đơn vị về các bảng biểu theo đúng quy định.

[Xem thêm]

  Danh sách công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2023   (2023-05-31 06:51:19)
[Xem thêm]

  Danh Sách người đăng ký dự tuyển đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2023   (2023-05-16 08:41:39)
[Xem thêm]

  Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức năm 2023   (2023-05-16 08:35:36)
[Xem thêm]

  Chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023)   (2023-05-15 02:12:26)

Chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023), ngày 31 tháng 3 năm 2023, Chi đoàn BQL rừng phòng hộ...

[Xem thêm]

  Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2023   (2023-03-27 02:05:11)

Thực hiện Kế hoạch số 84/KH-BQL ngày 08 tháng 3 năm 2023 của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bình Chánh Củ Chi về việc tuyển dụng viên chức năm 2023

[Xem thêm]

  Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ năm 2023   (2023-02-23 07:22:02)
[Xem thêm]

  Kế hoạch bảo vệ rừng phòng hộ, rừng đặc dụng Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bình Chánh - Củ Chi năm 2023   (2023-02-19 08:36:56)
[Xem thêm]

THỐNG KÊ TRUY CẬP