VƯỜN THỰC VẬT CỦ CHI
(CU CHI BOTANICAL GARDEN)

PHÂN KHU CAU DỪA

1. Ví trí: Cây họ Cau dừa được trồng tại phân khu 5 và 7 hiện trạng vườn cũ.

2. Diện tích: 22.383m2.

3. Hiện trạng: Cây trồng sưu tập xen với rừng trồng  Sao, Dầu, Vên vên, Lim sẹt và một số loài cây khác nhưng số lượng ít, như Keo lá tràm, tre tầm vông. Cự ly 5x4 m (Sao, Dầu).

4. Số lượng cây trồng sưu tập: tổng số cây trồng sưu tập thuộc phân khu cau dừa là 286 cây, bao gồm 25 loài: Cau bụi, Cau vàng, Cọ dầu, Đủng đỉnh, Cau sâm banh, hèo lụi, Cau đỏ bẹ, Cau vua, Cau trúc, Cau chuột Mã lai…

5. Phương thức trồng cây sưu tập:

- Trồng theo hàng:Cây  cách cây 5m. Mỗi loài trồng 13 cây, riêng cây Cau sâm banh là 14 cây.

- Trồng theo cụm: chia đều diện tích còn lại thành ra thành các cụm, mỗi cụm 3 cây. Nhưng cự ly giữa các cây khác nhau, tuỳ theo loài. Các loài trồng theo cụm cự ly 2,0 x 2,0m là những loài cây nhỏ, cây mọc thành bụi. Các loài trồng với cự ly 3,0 x 3,0m là những loài cây cao > 8m đơn độc

6. Bản đồ, sơ đồ khu sưu tập: (double click vào biểu tượng để mờ  files bản đồ)

 


       Cây Kè Đỏ  
       Cây Hèo lùi  
       Cau Vua  
       Cây Cọ Cảnh  
       Cây Cau đỏ  
       Cây Cau  
       Cau Sâm banh  
       Cây Đủng đỉnh  
       Cây Cọ Dầu  
       Cây Cau vàng