VƯỜN THỰC VẬT CỦ CHI
(CU CHI BOTANICAL GARDEN)

PHÂN KHU MỌNG NƯỚC

1. Ví trí: Phân khu A1, nằm trong phân khu 4 của hiện trạng vườn cũ, ngoài ra còn cộng thêm phần diện tích mà theo bản đồ qui hoạch tổng thể có ghi là để trưng bày Lan, nhưng do diện tích quá lớn, mặt khác dự trù chi phí cho phần trưng bày Lan không nhiều cho nên một phần diện tích được chuyển sang trồng cây Quí hiếm (B1).

2. Diện tích: (23,463 m2 + 7394 m2 = 30857 m2). Phần diện tích (A1 + B1).

3. Hiện trạng: Cây trồng sưu tập xen với rừng trồng Sao, Dầu, Muồng đen và một số loài cây khác nhưng số lượng ít, như Keo lá tràm, tre tầm vông. Cự ly 5x4 m (Sao, Dầu).

4. Số lượng cây trồng sưu tập: tổng số cây trồng sưu tập thuộc phân khu quý hiếm là 747 cây, bao gồm 28 loài: Bạch tùng, Bàng vuông, Chè sốp, Đinh, Dó bầu, Dó giấy, Du sam, Gụ lau, Hoàng đàn, Huỷnh, Huỳnh đường, Kiền kiền, Kim giao, Kim giao lá nhỏ, Mạc nưa, Pơmu, Sơn đào, Sơn huyết, Thông Ba lá, Thông đuôi ngựa, Thông tre, Thông tre trung, Trai, Tràm liễu, Tùng la hán, Vắp, Vù hương, Xoan đào cánh.

5. Phương thức trồng cây sưu tập:

Cây sưu tập được trồng theo đám hình chữ nhật, mỗi đám trồng từ 6 - 24 cây của một loài, trồng theo thứ tự, hết loài này đến loài khác tính theo chiều dọc của vườn và từ mép vườn vào trong 5m. Đám nọ cách đám kia 10m theo hàng của đám này với hàng của đám kế tiếp, cự ly cây cách cây trong đám là 5x5m.

Hàng cây trồng mới được bố trí trồng xen giữa hai hàng cây trồng cũ (theo hướng Đông Bắc – Tây Nam). Cây trồng mới được bố trí nanh sấu so với cây cũ.

6. Bản đồ, sơ đồ khu sưu tập: (double click vào biểu tượng để mờ  files bản đồ)