VƯỜN THỰC VẬT CỦ CHI
(CU CHI BOTANICAL GARDEN)

1. Ví trí: Khu vực nhà lưới trồng Phong lan nằm trên khu vực Lô 4 của Bản đồ hiện trạng tài nguyên rừng Vườn thực vật Củ Chi.

2. Diện tích: nhà lưới trồng Phong lan có diện tích khoảng 500 m2

3. Số lượng cây trồng sưu tập: tổng số cây Lan trồng sưu tập là 1.237 cây, bao gồm 59 loài: Chuỗi đá, Tím huế, Hổ bì, Quế lan hương, Trúc lan, Hoàng lan, Hoàng Hậu, Thủy tiên, Nữ tiên, Quế nâu, Lọng vàng cam, Phi điệp vàng, Kim phượng, Thanh đạm, Xích thủ, Ngọc điểm đuôi cáo, Hoàng thảo đuôi cáo, Hoàng thảo môi tua, Chuỗi ngọc, Vẩy rồng, Kim điệp, Đùi gà…

4. Phương thức trồng, chăm sóc cây sưu tập:

Cây Phong lan được trồng trong các chậu nhựa kích thước 20-30 cm. Giá thể trồng lan được sử dụng chủ yếu là than.

Toàn bộ cây phong lan đã được treo bảng tên cây trồng. Bảng định danh Phong lan được làm bằng inox phủ nhựa bóng có kích thước 2,2 x 7cm. Mỗi loài Lan gắn 3 bảng định danh, tổng số bảng định danh cho 59 loài Phong lan là 177 bảng.

Hằng năm tổ chức chăm sóc Phong lan như: nhổ cỏ, tưới nước,phun xịt phân bón lá, thuốc trừ sâu bệnh hại cho các giò phong lan rừng đã sưu tập được. Việc nhổ cỏ, phun xịt phân bón là được thực hiện định kỳ 1-2 tháng/ lần, số lần thực hiện 1 năm là 4 lần. Tưới nước cho phong lan được thực hiện thường xuyên hàng tuần nhằm đảm bảo cây Lan sinh trưởng tốt, trong những tháng mùa khô tưới nước 3 lần/ngày, những tháng mùa mưa tưới nước 2 lần/ngày vào ngày không mưa, ngày mưa không tươi nước. Từ 2 – 3 năm tổ chức thay than (giá thể) cho toàn bộ số Lan sưu tập.

5. Bản đồ, sơ đồ khu sưu tập: (double click vào biểu tượng để mờ  files bản đồ)